Chelsea FC

Stamford Bridges kapacitet har sänkts till 41,837.