14 januari 2022

    Hur det fungerar med spelarkontrakt och ekonomiredovisningarna kring dem

Vi fick en redovisning och förklaring av Chelseas ekonomi av EZ Olsson förra veckan, och vi skäms men han gjorde en förklaring för oss som inte är lika insatta kring hur spelarkontrakt och spelarövergångar redovisas som är något man bör känna till - men den försvann i vår brevlåda och återkom först idag. Så här kommer det tillägg han gjorde.

Först måste vi hålla i minnet att räkenskapsåret avslutats 30/6. Det innebär att köpet av Lukaku m fl för 110 m£ och försäljningarna av Abraham, Tomori och Zouma m fl för 104 m£ kommer att ingå i nästa räkenskapsår 2021/22.

För det andra måste vi känna till hur spelarkontrakt redovisas. Eftersom en spelare teoretiskt anses vara till nytta för en klubb under hela kontraktstiden, så fördelas förvärvspriset linjärt över kontraktets längd. Om en spelare köps för 100 m£ med ett kontrakt på fem år. så belastas resultatet med årliga värdeminskningsavdrag med 20 m£ under dessa år. Antag att spelaren säljs efter tre år för 90 m£. Det bokförda värdet är då anskaffningspriset med avdrag för ackumulerade värdeminskningsavdrag, dvs 100-3*20 eller 40 m£.  Realisationsvinsten blir försäljningspris minus bokfört värde, dvs 90-40 eller 50 m£, vilket är det belopp som upptas som intäkt i resultatet under försäljningsåret. Totalt har spelaren kostat 3*20=60 m£ i värdeminskningsavdrag och en reavinst redovisats på 50 m£ vilket ger en nettokostnad på 60-50=10 m£. Detta motsvarar ursprungligt inköpspris på 100 m£ minus försäljningpris på 90 m£. Egenfostrade spelare åsätts givetvis inte något inköpspris.

Räkenskapsåret 20/21 såldes bl a Moses och Nathan vilket gav en reavinst på 28 m£. Föregående verksamhetsår 19/20 avyttrades Hazard och Morata m fl med en reavinst på rekordartade 143 m£, alltså en minskning med 115 m£. Detta är väsentlig anledning till den kraftiga resultatförsämringen mellan åren. Notera också de stora inköp som gjordes förra sommafönstret med stora tillkommande  värdeminskningavdrag som följd.  Spelarförsäljningar är avgörande för Chelsea för att få sin ekonomi i balans. Lånearmén har en icke oväsentlig roll därvidlag.

Klubben är definitivt i behov av en större arena men så länge Abramovitj saknar arbetsvisun i GB är planerna såvitt jag vet lagda på is.

EZ Olsson

 EZ Olsson

CSFC